องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชน ต.ท่านัด ปีงบ 2562 Administrator 57
212 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ค.ออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คำแนะนำการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆนอกสถานที่ ประจำปี 2562 อุทุมพร 74
213 ข้อมูลลานกีฬาสนามกีฬา ในเขตพื้นที่ ต.ท่านัด Administrator 66
214 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.ส่งเสริมอาชีพ (เลี้ยงปลากินพืช/ปลาดุก/ไก่ไข่/ชันโรง) ปีงบ 2562 Administrator 57
215 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.กลุ่มเกษตรเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปีงบ 2562 Administrator 57
216 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.ส่งเสริมสตรีกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ 2563 Administrator 53
217 ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย อุทุมพร 79
218 ประกาศ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อุทุมพร 59
219 ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาไร่นาขยะโดยเด็ดขาดในพื้นที่ตำบลท่านัด อุทุมพร 71
220 ค.อบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพ ปีงบ 2562 Administrator 57
221 ค.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Administrator 53
222 เชิญชวนกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีงบ 2562 Administrator 59
223 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี ปีงบ 2562 Administrator 49
224 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ต.ท่านัด ปีงบ 62 Administrator 54
225 ค.ส่งเสิมอาชีพให้แก่ประชาชน หรือผู้ด้วยโอกาส ต.ท่านัด ปีงบ 2562 Administrator 60
226 ประกาศ เรื่อง ประกาศจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลท่านัด Administrator 43
227 สวัสดีปีใหม่ 2562 Administrator 54
228 ไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยว Administrator 52
229 ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีของ อบต.ท่านัด ปี 2562 Administrator 71
230 ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปี 2562 อุทุมพร 61
231 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปีงบ 2562 Administrator 50
232 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ปีงบ 2562 Administrator 53
233 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร) ปีงบ 2562 Administrator 53
234 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการ ค.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การประดิษฐ์ลวดดัด) ปีงบ 2562 Administrator 55
235 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูอายุและพิการ Administrator 52
236 ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 79
237 สรุปผลการติดตามผลการให้บริการ ในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปี 2561 อุทุมพร 65
238 สรุปผลปรับปรุงคุณภาพให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด อุทุมพร 69
239 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ อุทุมพร 85
240 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ศพด.บ้านรางสีหมอก อุทุมพร 70

หน้า 8 จาก 10