องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ Administrator 312
32 ประกาศการดำเนินการโครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 44
33 ประกาศการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 56
34 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2565 อุทุมพร 318
35 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2565 อุทุมพร 174
36 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 60
37 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 207
38 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง,กองการศึกษาและวัฒนธรรม) Administrator 67
39 ประกาศ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง Administrator 59
40 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 Administrator 26
41 ประกาศการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัมนากายและจิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 51
42 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) Administrator 53
43 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกวรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ตนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป Administrator 53
44 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด) Administrator 69
45 ประกาศ การดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด (เทศกาลสงกรานต์ 2566) Administrator 81
46 ประกาศ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยงานเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่ ปีงบ 2566 Administrator 63
47 ภดส.1 ปี พ.ศ.2566 Administrator 82
48 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผอ.กองการศึกษา) Administrator 92
49 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (5 ตำแหน่ง) Administrator 84
50 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Administrator 71
51 ประกาศผลคะแนนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแล (ทักษะ) Administrator 101
52 ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) Administrator 67
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก Administrator 176
54 ค.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 Administrator 70
55 ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ท่านัด Administrator 83
56 บัญชีรายชื่อศูนย์กีฬาตำบลท่านัด Administrator 122
57 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) Administrator 93
58 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง ประเภท ของพนักงานจ้างให้สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดฯ Administrator 62
59 เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 63
60 เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปีงบ 2566 Administrator 70

หน้า 2 จาก 10