องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 207
62 รณรงค์ "สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์" Administrator 249
63 เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 97
64 เรื่อง การดำเนินการโครงการลดการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 60
65 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2565 พีรยุทธ์ 38
66 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ประจำปี2565 พีรยุทธ์ 35
67 รายงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2565 Administrator 314
68 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM25 Administrator 91
69 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 62
70 ประกาศการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 87
71 No Gift Policy "งดให้ งดรับ" Administrator 115
72 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. Administrator 156
73 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง คบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 (ซอยศาลอั้งเสี่ย ช่วงที่2) Administrator 90
74 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 Administrator 118
75 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมลคล Administrator 86
76 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมหน่วยงานเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 68
77 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator 89
78 เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการใใช้และสวมใสผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ Administrator 68
79 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (1 ธค 65) Administrator 94
80 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 214
81 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 78
82 (ร้องเรียน) แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ หมู่ที่ 4 Administrator 43
83 ประกาศ รับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดการประดิษฐ์กระทง ปี 65 Administrator 342
84 ข้อมูลลานกีฬาสนามกีฬา ในเขตพื้นที่ ต.ท่านัด Administrator 153
85 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 124
86 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร) ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 80
87 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาสตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 78
88 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 135
89 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีงบ 2566 Administrator 136
90 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) Administrator 76

หน้า 3 จาก 10