องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ Administrator 374
62 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566 Administrator 43
63 ประกาศการดำเนินการโครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 100
64 ประกาศการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 119
65 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2565 อุทุมพร 241
66 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 113
67 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 278
68 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง,กองการศึกษาและวัฒนธรรม) Administrator 126
69 ประกาศ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง Administrator 118
70 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 Administrator 85
71 ประกาศการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัมนากายและจิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 112
72 ประมวลภาพโครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 9
73 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) Administrator 112
74 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกวรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ตนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป Administrator 144
75 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด) Administrator 133
76 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) Administrator 186
77 ประกาศ การดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด (เทศกาลสงกรานต์ 2566) Administrator 149
78 ประกาศ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยงานเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่ ปีงบ 2566 Administrator 128
79 ภดส.1 ปี พ.ศ.2566 Administrator 144
80 ประมวลภาพโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 6
81 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผอ.กองการศึกษา) Administrator 184
82 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (5 ตำแหน่ง) Administrator 149
83 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Administrator 131
84 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่กำกับดูแล ของ อบต.ท่านัด Administrator 10
85 ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ Administrator 134
86 ประกาศผลคะแนนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแล (ทักษะ) Administrator 165
87 ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) Administrator 126
88 ประกาศ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Administrator 24
89 ประกาศ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Administrator 29
90 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การสอนนวดแผนไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 19

หน้า 3 จาก 11