องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัมนากายและจิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 3
2 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) Administrator 9
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกวรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ตนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป Administrator 9
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด) Administrator 18
5 ประกาศ การดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด (เทศกาลสงกรานต์ 2566) Administrator 33
6 ประกาศ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยงานเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่ ปีงบ 2566 Administrator 28
7 ภดส.1 ปี พ.ศ.2566 Administrator 39
8 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผอ.กองการศึกษา) Administrator 39
9 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (5 ตำแหน่ง) Administrator 39
10 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Administrator 29
11 ประกาศผลคะแนนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแล (ทักษะ) Administrator 55
12 ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) Administrator 22
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก Administrator 123
14 ค.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 Administrator 28
15 ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ท่านัด Administrator 47
16 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) Administrator 37
17 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง ประเภท ของพนักงานจ้างให้สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดฯ Administrator 24
18 เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 24
19 เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปีงบ 2566 Administrator 26
20 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 29
21 รณรงค์ "สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์" Administrator 34
22 เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 20
23 เรื่อง การดำเนินการโครงการลดการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 23
24 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM25 Administrator 38
25 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 25
26 ประกาศการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 50
27 No Gift Policy "งดให้ งดรับ" Administrator 47
28 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. Administrator 41
29 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง คบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 (ซอยศาลอั้งเสี่ย ช่วงที่2) Administrator 52
30 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 Administrator 82

หน้า 1 จาก 9