องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 4
2 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 5
3 ประกาศจากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์​แจ้งผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ​และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ​1ตำบล1มหาวิทยาลัย ครั้งที่1 Administrator 14
4 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 3
5 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Administrator 6
6 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้างสะพานคสล. ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช ม.8 Administrator 6
7 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 Administrator 10
8 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการครอบครัวเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนตำบลท่านัด ปี2564 Administrator 6
9 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ค.ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) Administrator 35
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Administrator 20
11 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง Administrator 10
12 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง Administrator 13
13 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงกาส่งเสริมพัฒนาอาชีพ(การแปรรูปอาหาร) ปีงบ 2564 Administrator 9
14 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ปีงบ 2564 Administrator 8
15 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) ปีงบ 2564 Administrator 9
16 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส ต.ท่านัด ปีงบ 2564 Administrator 9
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 6
18 เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Administrator 7
19 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป Administrator 8
20 เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 Administrator 6
21 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 64 Administrator 9
22 การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ปี 2564 ครั้งที่ 1 Administrator 6
23 การดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ ปีงบ 2564 Administrator 8
24 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 15
25 ประกาศ เรื่อง รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ Administrator 10
26 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผล ของ อบต.ท่านัด Administrator 5
27 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 16
28 ประกาศ เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้เข้าสอบคัดเลือกที่ประสงค์เข้ารับอบรมตาม ค.อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Administrator 11
29 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกที่ประสงค์เข้ารับอบรมตาม ค.อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Administrator 5
30 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปี 2563 Administrator 9

หน้า 1 จาก 6