องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 4
2 ประกาศการดำเนินการโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข็มแข็งของชุมชน ต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 5
3 ประกาศ ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 Administrator 541
4 ประกาศ รายชื่อและขึ้นทะเบียนผุ้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Administrator 26
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง Administrator 27
6 ประกาศการดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 24
7 ประกาศ การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 26
8 ประกาศ การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี (การประดิษฐ์วัสดุของใช้ต่างๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 26
9 ประกาศ การดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาศ ต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 28
10 เปิดโทษใหม่ !! ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย Administrator 30
11 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่านัด Administrator 36
12 ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 Administrator 37
13 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 34
14 ประกาศเรื่อง ใช้แผนสุขภาพชุมชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 27
15 ประกาศเรื่อง ใช้แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Administrator 34
16 ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 36
17 ประกาศยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 Administrator 30
18 ประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 32
19 ประกาศผลคะแนน ITA2566 Administrator 440
20 ประกาศเรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพตา และป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 Administrator 38
21 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 Administrator 22
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Administrator 623
23 ประกาศ สปสช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1 Administrator 44
24 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่านัดออกกำลังกาย Administrator 54
25 ประกาศ รายงานผลการประเมินนมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของ อบต.ท่านัด ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator 104
26 ประกาศผลคะแนนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 44
27 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 44
28 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 Administrator 26
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 44
30 รายงานฐานข้อมมูลภูมิปัญญา Administrator 42

หน้า 1 จาก 10