องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อุทุมพร 100
152 บัญชีรายชื่อศูนย์กีฬาตำบลท่านัด Administrator 64
153 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต. อุทุมพร 90
154 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ชุมชน Administrator 73
155 ประชาสัมพันธ์ผลการร้องเรียน เรื่อง ความเดือดร้อนจากผักตบชวา บริเวณคลองโรงเรียนอภิบาลกุลบุตร Administrator 75
156 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่านัด อุทุมพร 92
157 จุดอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว Administrator 57
158 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 Administrator 75
159 ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลท่านัด Administrator 63
160 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 59
161 มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผูัปกครองของ ศพด.บ้านรางสีหมอก Administrator 443
162 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง อุทุมพร 101
163 แผนปฏิบัติการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 Administrator 98
164 ฐานข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตตำบลท่านัด Administrator 77
165 ประกาศ เรื่อง การดำเนินค.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชน ปี2563 ครั้งที่ 1 อุทุมพร 157
166 ประกาศ เรื่อง การดำเนินค.รวมพลังแห่งความภักดีทำดีเพื่อพ่อสานต่อความพอเพียง 2563 อุทุมพร 84
167 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 อุทุมพร 103
168 เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อุทุมพร 102
169 ประกาศ เรื่อง การขอรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ปี2546 อุทุมพร 95
170 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทุมพร 121
171 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2564 อุทุมพร 99
172 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อุทุมพร 80
173 รายชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ Administrator 321
174 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน อุทุมพร 1653
175 ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลท่านัด Administrator 82
176 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินผลพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 97
177 เรื่อง พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อุทุมพร 95
178 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อุทุมพร 90
179 แหล่งท่องเที่ยวใน ต.ท่านัด Administrator 83
180 แหล่งเรียนนรู้ชุมชนตำบลท่านัด ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ม.2 Administrator 99

หน้า 6 จาก 8