องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 64 Administrator 117
212 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Administrator 224
213 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง Administrator 175
214 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงกาส่งเสริมพัฒนาอาชีพ(การแปรรูปอาหาร) ปีงบ 2564 Administrator 425
215 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ปีงบ 2564 Administrator 254
216 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) ปีงบ 2564 Administrator 156
217 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส ต.ท่านัด ปีงบ 2564 Administrator 170
218 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 171
219 เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Administrator 171
220 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป Administrator 154
221 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 64 Administrator 174
222 การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ปี 2564 ครั้งที่ 1 Administrator 171
223 การดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ ปีงบ 2564 Administrator 159
224 ประกาศขอรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 69
225 ประกาศ เรื่อง รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ Administrator 189
226 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผล ของ อบต.ท่านัด Administrator 169
227 ประชาสัมพันธ์ผลการร้องเรียน เรื่อง ความเดือดร้อนน้ำเน่าเสียบริเวณคลองมอญ คลองฮกเกี้ยน คลองซีอิ้ว คลองหลวง คลองตาลักษณ์ คลองวัดอุบล คลองต้นหว้า และคลองบันได Administrator 146
228 รายนงานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียพืนที่ตำบลท่านัด 25 มิย 63 Administrator 152
229 ติดต่ออบต Administrator 2153
230 คำสั่ง 1426/63 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.4 อุทุมพร 612
231 คำสั่ง 1371/63 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.3 อุทุมพร 284
232 คำสั่ง 1264/63 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.2 อุทุมพร 291
233 คำสั่งจังหวัดราชบุรี 1225/2563 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.1 อุทุมพร 338
234 ประชาสัมพันธ์โครงการที่อ้านหนังสือท้องถิ่น บ้านรักการอ่าน Administrator 206
235 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่คิดคั้งตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 Administrator 185
236 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ชุมชน Administrator 164
237 ประชาสัมพันธ์ผลการร้องเรียน เรื่อง ความเดือดร้อนจากผักตบชวา บริเวณคลองโรงเรียนอภิบาลกุลบุตร Administrator 165
238 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่านัด อุทุมพร 186
239 จุดอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว Administrator 135
240 ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลท่านัด Administrator 145

หน้า 8 จาก 10