องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 ประกาศ เรื่อวฃง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 อุทุมพร 235
272 ประกาศ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต ต.ท่านัด พ.ศ.2561 อุทุมพร 167
273 ประกาศ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขต ต.ท่านัด พ.ศ.2561 อุทุมพร 176
274 ประกาศ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 อุทุมพร 186
275 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 อุทุมพร 188
276 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 อุทุมพร 208
277 ประกาศ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 อุทุมพร 191
278 ประกาศ เรื่อง การกำหนดส่วราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการภายในฯ อุทุมพร 198
279 ประกาศ เรื่อง มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อุทุมพร 199
280 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) อุทุมพร 197
281 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อุทุมพร 163
282 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียบ/ร้องทุกข์ อุทุมพร 208
283 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น อุทุมพร 218
284 ประกาศ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อุทุมพร 265

หน้า 10 จาก 10