องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 Administrator 60
32 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (18 ส.ค. 65) Administrator 59
33 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) Administrator 41
34 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 62
35 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 54
36 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด จำนวน 1 อัตรา Administrator 64
37 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 82
38 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 64
39 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบ 2565 Administrator 63
40 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) Administrator 71
41 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ 2565 Administrator 58
42 ประกาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร) Administrator 60
43 ประกาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) Administrator 54
44 ประกาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) Administrator 76
45 ประากศ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาสต.ท่านัด ปี65 (ทำกระเป๋าผ้าใส่เหรียญ) Administrator 74
46 ขอเชิญร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. Administrator 58
47 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาส่วนตำบล Administrator 60
48 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) Administrator 54
49 รณรงค์คนท่านัด 'ทำบุญให้ได้บุญ ทำบุญลดขยะพลาสติก' Administrator 75
50 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) Administrator 55
51 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 75
52 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator 58
53 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy Administrator 155
54 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด จำนวน 3 อัตรา Administrator 69
55 ประกาศ โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ้นท์กระเป๋าผ้า) Administrator 202
56 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 69
57 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 94
58 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (11 ม.ค. 2565) Administrator 67
59 ประกาศ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 64
60 รายงานผลการทดลองคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564)ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 74

หน้า 2 จาก 8