องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 Administrator 51
32 ประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 59
33 ประกาศผลคะแนน ITA2566 Administrator 469
34 ประกาศเรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพตา และป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 Administrator 62
35 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 Administrator 43
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Administrator 654
37 ประกาศ สปสช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1 Administrator 66
38 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่านัดออกกำลังกาย Administrator 72
39 ประกาศ รายงานผลการประเมินนมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของ อบต.ท่านัด ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator 140
40 ประกาศผลคะแนนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 65
41 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 64
42 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 Administrator 47
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 66
44 รายงานฐานข้อมมูลภูมิปัญญา Administrator 58
45 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ Administrator 334
46 ประกาศการดำเนินการโครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 62
47 ประกาศการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 83
48 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2565 อุทุมพร 195
49 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 80
50 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 235
51 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง,กองการศึกษาและวัฒนธรรม) Administrator 87
52 ประกาศ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง Administrator 77
53 วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 Administrator 49
54 ประกาศการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัมนากายและจิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 74
55 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) Administrator 74
56 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกวรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ตนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป Administrator 71
57 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด) Administrator 90
58 ประกาศ การดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด (เทศกาลสงกรานต์ 2566) Administrator 104
59 ประกาศ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยงานเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่ ปีงบ 2566 Administrator 86
60 ภดส.1 ปี พ.ศ.2566 Administrator 99

หน้า 2 จาก 10