องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Administrator 66
92 แจ้งผลการตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด Administrator 35
93 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 106
94 ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ Administrator 43
95 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 101
96 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบ 2564 Administrator 186
97 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 91
98 ประกาศ เรื่องการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์ 2564) Administrator 96
99 แจ้งผลการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างริมทางกระพริบบริเวณทางเข้ากำนันไพรัตน์ หงส์ศุภางค์พันธ์ Administrator 33
100 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำการศึกษา 2564 Administrator 2222
101 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 Administrator 278
102 ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Administrator 143
103 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 82
104 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดปรพเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ปี 2564 Administrator 87
105 ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) Administrator 91
106 ขั้นตอนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนผู้พิการ Administrator 87
107 รายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 7 ตำบลท่านัด Administrator 33
108 ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น Administrator 35
109 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 94
110 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 94
111 ประกาศ เรื่อง แนวทางการลดปริมาณน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 31
112 ประกาศจากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์​แจ้งผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ​และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ​1ตำบล1มหาวิทยาลัย ครั้งที่1 Administrator 211
113 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 98
114 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Administrator 119
115 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 Administrator 98
116 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 Administrator 84
117 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการครอบครัวเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนตำบลท่านัด ปี2564 Administrator 89
118 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Administrator 113
119 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง Administrator 95
120 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 64 Administrator 36

หน้า 4 จาก 8