องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 Administrator 146
92 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมลคล Administrator 112
93 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมหน่วยงานเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 95
94 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator 117
95 เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการใใช้และสวมใสผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ Administrator 94
96 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (1 ธค 65) Administrator 127
97 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 250
98 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 107
99 (ร้องเรียน) แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ หมู่ที่ 4 Administrator 90
100 ประกาศ รับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดการประดิษฐ์กระทง ปี 65 Administrator 419
101 ข้อมูลลานกีฬาสนามกีฬา ในเขตพื้นที่ ต.ท่านัด Administrator 188
102 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 174
103 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร) ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 123
104 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาสตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 109
105 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 177
106 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีงบ 2566 Administrator 173
107 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) Administrator 122
108 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ ปีงบ 66 Administrator 121
109 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 94
110 ประกาศ สปสช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พีรยุทธ์ 62
111 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลท่านัด Administrator 89
112 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เม.ย.65 - ก.ย.65) Administrator 78
113 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เม.ย.65 - ก.ย.65) Administrator 75
114 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Administrator 75
115 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านการการชำระภาษีป้าย Administrator 69
116 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขออนญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร Administrator 63
117 (ร้องเรียน) แจ้งไฟฟ้าตก หมู่ที่ 3 Administrator 67
118 ประกาศ การขอรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่านัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 127
119 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 Administrator 143
120 (ร้องเรียน) แจ้งซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุม หมู่ที่ 2 Administrator 70

หน้า 4 จาก 10