องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาท้องถิ่น


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข (ครั้งที่1) พ.ศ.2565 Administrator 15
2 แผนใช้พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 Administrator 12
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 Administrator 48
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 Administrator 18
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 Administrator 4
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 พ.ศ.2564 Administrator 4
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 5/2564 พ.ศ.2564 Administrator 4
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 Administrator 381
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 Administrator 4
10 รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 66

หน้า 1 จาก 3