องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนอัตรากำลัง 3 ปี


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1) Administrator 174
2 แผนอัตรากำหลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1) Administrator 227
3 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล Administrator 114
4 ประกาศ เรื่องการกำหนดส่วนราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของ อบต. Administrator 106
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 Administrator 98
6 การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561-2563) Administrator 140
7 การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561-2563) Administrator 119
8 การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561-2563) Administrator 128
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 Administrator 118
10 การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการภายใน Administrator 117