องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนอัตรากำลัง 3 ปี


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเรื่อง การกำหนดส่วนราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 Administrator 46
2 ประกาศเรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 Administrator 52
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1) Administrator 260
4 แผนอัตรากำหลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1) Administrator 300
5 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล Administrator 183
6 ประกาศ เรื่องการกำหนดส่วนราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของ อบต. Administrator 235
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 Administrator 164
8 การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561-2563) Administrator 199
9 การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561-2563) Administrator 164
10 การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561-2563) Administrator 173