องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

คู่มือในการปฏิบัติงาน


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานช่วงโควิด ปี 2564 Administrator 1
2 คู่มือประเมินผลพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2564 Administrator 2
3 ระเบียบและขั้นตอนการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต. ปีงบ 2563 Administrator 15
4 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 Administrator 8
5 คู่มือเครื่องราชอิสรียาภรณ์ไทย เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปรงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 13
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 5
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 15
8 ประกาศ เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม อุทุมพร 32
9 ประกาศ เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อุทุมพร 18
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อุทุมพร 20

หน้า 1 จาก 3