องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

คู่มือในการปฏิบัติงาน


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรียาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น Administrator 5
2 คู่มือการปฏิบัติงานช่วงโควิด Administrator 58
3 คู่มือประเมินผลพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 Administrator 65
4 ระเบียบและขั้นตอนการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต. ปีงบ 2563 Administrator 57
5 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 Administrator 59
6 คู่มือเครื่องราชอิสรียาภรณ์ไทย เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปรงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 63
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 53
8 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 79
9 ประกาศ เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม อุทุมพร 73
10 ประกาศ เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อุทุมพร 56

หน้า 1 จาก 3