องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

คู่มือในการปฏิบัติงาน


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง Administrator 58
2 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Administrator 35
3 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Administrator 51
4 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับพนักงานส่วนตำบล Administrator 87
5 ระเบียบและขั้นตอนการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต. Administrator 55
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล Administrator 84
7 คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรียาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น Administrator 121
8 คู่มือการปฏิบัติงานช่วงโควิด Administrator 218
9 คู่มือประเมินผลพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 Administrator 232
10 ระเบียบและขั้นตอนการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต. ปีงบ 2563 Administrator 144

หน้า 1 จาก 3