องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 20
2 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน Administrator 9
3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต Administrator 11
4 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ Administrator 10
5 เข้าร่วมการฝึกอบรมตาม ค.ฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างอปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ปีงบ 2563 Administrator 10
6 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 22
7 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 16
8 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินับคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบ 2562 Administrator 4
9 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้อยเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 7
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 3
11 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 9
12 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 อุทุมพร 9
13 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 อุทุมพร 11