องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 24
2 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน Administrator 15
3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต Administrator 17
4 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ Administrator 15
5 เข้าร่วมการฝึกอบรมตาม ค.ฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างอปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ปีงบ 2563 Administrator 16
6 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 26
7 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 21
8 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินับคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบ 2562 Administrator 9
9 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้อยเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 13
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 9
11 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 13
12 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 อุทุมพร 13
13 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 อุทุมพร 17