องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน Administrator 11
2 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 65 Administrator 20
3 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 Administrator 20
4 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 Administrator 43
5 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 12 เดือน Administrator 11
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 Administrator 12
7 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ Administrator 7
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Administrator 57
9 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 64 Administrator 148
10 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2564 Administrator 69
11 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม ปี 63 Administrator 54
12 ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด Administrator 57
13 ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 79
14 ประกาศ หลักธรรมาภิบาลในการทำงานการจัดการองค์การรู้ Administrator 50
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 64 Administrator 55
16 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 Administrator 55
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 Administrator 53
18 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 81
19 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบ 63 Administrator 61
20 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ปีงบ 63 Administrator 168
21 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ Administrator 198
22 เข้าร่วมการฝึกอบรมตาม ค.ฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างอปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ปีงบ 2563 Administrator 63
23 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 76
24 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 70
25 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินับคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบ 2562 Administrator 55

หน้า 1 จาก 2