องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Administrator 37
2 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 64 Administrator 51
3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2564 Administrator 32
4 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม ปี 63 Administrator 32
5 ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด Administrator 35
6 ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 44
7 ประกาศ หลักธรรมาภิบาลในการทำงานการจัดการองค์การรู้ Administrator 30
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 64 Administrator 32
9 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 Administrator 34
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 Administrator 31
11 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 64
12 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบ 63 Administrator 47
13 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ปีงบ 63 Administrator 137
14 ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ Administrator 181
15 เข้าร่วมการฝึกอบรมตาม ค.ฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างอปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ปีงบ 2563 Administrator 42
16 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 อุทุมพร 57
17 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 49
18 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินับคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบ 2562 Administrator 37
19 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้อยเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 39
20 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 41
21 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 อุทุมพร 48
22 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 อุทุมพร 42
23 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อุทุมพร 82
24 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 อุทุมพร 50
25 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 Administrator 28

หน้า 1 จาก 2