องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 10
2 ประกาศ แนวทางปฏิบัติข้อควรทำ และไม่ควรทำ(Do's & Don'ts) เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Administrator 221
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร Administrator 23
4 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น Administrator 33
5 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น Administrator 27
6 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566 Administrator 21
7 ประกาศ จำนวนวันลาและการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2566 Administrator 59
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2566 Administrator 95
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 Administrator 54
10 ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนง.จ้าง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง Administrator 51