องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 52
2 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลประฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2567 Administrator 47
3 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2567 Administrator 48
4 ประกาศเรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนค่าตอบแทน และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 2567 Administrator 62
5 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 51
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 110
7 ประกาศ แนวทางปฏิบัติข้อควรทำ และไม่ควรทำ(Do's & Don'ts) เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Administrator 746
8 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร Administrator 128
9 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น Administrator 116
10 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น Administrator 135