องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลประฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2567 Administrator 20
2 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2567 Administrator 21
3 ประกาศเรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนค่าตอบแทน และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 2567 Administrator 19
4 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 25
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 61
6 ประกาศ แนวทางปฏิบัติข้อควรทำ และไม่ควรทำ(Do's & Don'ts) เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Administrator 428
7 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร Administrator 71
8 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น Administrator 86
9 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น Administrator 88
10 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566 Administrator 61