องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ถนน คสล. แยกถนนเลียบคลองใช่ฮวด ม.8

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ถนน คสล. แยกถนนเลียบคลองใช่ฮวด ม.8

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ปรับปรุงขยายท่อลอดเหลี่ยมคลองตากูด ม.3

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ปรับปรุงขยายท่อลอดเหลี่ยมคลองตากูด ม.3

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสรอรรถ-ศรีสง่า ม.1

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสรอรรถ-ศรีสง่า ม.1

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างกำแพงกันดิน ซอย 4 ม.2

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างกำแพงกันดิน ซอย 4 ม.2

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

หน้า 1 จาก 34