องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.พัฒนาระบบประปา(สร้างหอถัง)หมู่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.พัฒนาระบบประปา(สร้างหอถัง)หมู่ 3

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด ม.1-8

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช หมู่ที่ 8

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช หมู่ที่ 8

Attachments:
Download this file (PDF_20200827_0001.pdf)PDF_20200827_0001.pdf[ ]2120 Kb

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.กบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ม.1-8

อีเมล พิมพ์ PDF

ค.กบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังและผิวจราจรหินคลุกภายในตำบลท่านัด  ม.1-8

Attachments:
Download this file (PDF_20200804_0001.pdf)PDF_20200804_0001.pdf[ ]2358 Kb

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.จํดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง ขนาด 200 ซีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.จํดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง ขนาด 200 ซีซี

หน้า 1 จาก 18