องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 CC.

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 CC.

**เอกสารตามไฟล์แนบ**

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 CC.

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 CC.

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

Attachments:
Download this file (IMG_20211027_0001.pdf)IMG_20211027_0001.pdf[ ]802 Kb

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กย 64

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กย 64

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 64 ถึง กันยายน 64)

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 64 ถึง กันยายน 64)

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

หน้า 1 จาก 28