องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุกไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตน์

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านรางยาวพร้อมท่อระบายน้ำ ม.4

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านรางยาวพร้อมท่อระบายน้ำ ม.4

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองรางสีหมอก (บริเวณโรงเรียน) หมู่ที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองรางสีหมอก (บริเวณโรงเรียน) หมู่ที่ 2

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8

หน้า 1 จาก 35