องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง-หินคลุก แยกเข้าบ้านลุงถวิล ไทยภักดี หมู่ 7 ต.ท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง-หินคลุก แยกขเ้าบ้านลุงถวิล  ไทยภักดี หมู่ 7

**รายละเอียดตามไฟล์แนบ**

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม  2565

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง 200 ซีซี.

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง 200 ซีซี.

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 ม.2

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 ม.2

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน้า 1 จาก 30