องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี

Attachments:
Download this file (IMG_20210310_0001.pdf)IMG_20210310_0001.pdf[ ]723 Kb

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอยู่ดี หมู่ที่ 7

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอยู่ดี หมู่ที่ 7

Attachments:
Download this file (IMG_20210219_0001.pdf)IMG_20210219_0001.pdf[ ]839 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:21 น.

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย4 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย4 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3

Attachments:
Download this file (IMG_20210217_0003.pdf)IMG_20210217_0003.pdf[ ]742 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:07 น.

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างท่อระะบายน้ำ ซอย3 หมู่ที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างท่อระะบายน้ำ ซอย3 หมู่ที่ 1

Attachments:
Download this file (IMG_20210217_0002.pdf)IMG_20210217_0002.pdf[ ]706 Kb

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย2 หมู่ที่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย2 หมู่ที่ 3

Attachments:
Download this file (IMG_20210217_0001.pdf)IMG_20210217_0001.pdf[ ]776 Kb

หน้า 1 จาก 21