องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลิน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาว

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลิน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาว จำนวน 3 ลำ

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

Attachments:
Download this file (IMG_20201216_0001.pdf)IMG_20201216_0001.pdf[ ]454 Kb

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ)

Attachments:
Download this file (PDF_20201202_0003.pdf)PDF_20201202_0003.pdf[ ]1233 Kb

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี

Attachments:
Download this file (PDF_20201202_0001.pdf)PDF_20201202_0001.pdf[ ]3554 Kb

เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยยิ่งเจริญ 1 หมู่ที่ 7

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยยิ่งเจริญ 1 หมู่ที่ 7

เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนวัดอุบลฯ-ท่าโชคฯ หมู่ที่ 8

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนวัดอุบลฯ-ท่าโชคฯ หมู่ที่ 8

หน้า 1 จาก 20