องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

สินค้าOTOP

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐมะพร้าวของสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐมะพร้าวของสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี จำกัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 20 ราย ในพื้นที่ 500 ไร่ ซึ่งสหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่กระบวนการนำผลมาหั่นให้เข้ารูป และการบรรจุจนพร้อมส่งไปขายในต่างประเทศ จำหน่ายไปยังประเทศสิงค์โปร ออสเตรเลีย และประเทศจีน และสหกรณ์ยังให้บริการสมาชิกในด้านการจัดการผลผลิต คุณภาพ  การบรรจุ และการขนส่ง