องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนง.จ้าง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนง.จ้าง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

คำสั่ง แต่งตั้ง พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่ง แต่งตั้ง พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

*เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนง.จ้าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนง.จ้าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ จำนวนวันลาและการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ จำนวนวันลาและการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2565

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ หลักเกณฑ์ประเมินผล พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ หลักเกณฑ์ประเมินผล พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

หน้า 1 จาก 2