องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปี2564

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปี2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปะรเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปะรเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปะรเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปะรเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบ 2564

หน้า 1 จาก 2