องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ จำนวนวันลาและการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ จำนวนวันลาและการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2566

**เอกสารตามไฟล์แนบ**

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2566

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบ 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบ 2566

ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนง.จ้าง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนง.จ้าง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

คำสั่ง แต่งตั้ง พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่ง แต่งตั้ง พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

*เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**