องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต.ท่านัด เพียงใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
68
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2013 เวลา 09:22 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันพุธที่ 13 กันยายน 2023 เวลา 14:10 น.

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต.ท่านัด เพียงใด

Hits Percent Graph
มากที่สุด
57 83.8%
มาก
7 10.3%
ควรปรับปรุง
3 4.4%
ปานกลาง
1 1.5%
น้อย
0 0%