องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานการควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กองการศึกษา)

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)
กองการศึกษา
**รายละเอียดตามไฟล์แนบ**

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กองคลัง

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)
กองการคลัง
**รายละเอียดตามไฟล์แนบ**
Attachments:
Download this file (ปย.1.pdf)ปย.1.pdf[ ]115 Kb
Download this file (แบบ ปย2.pdf)แบบ ปย2.pdf[ ]171 Kb

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำนักปลัด

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)
สำนักปลัด
**รายละเอียดตามไฟล์แนบ**

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กองช่าง

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)
กองช่าง
**รายละเอียดตามไฟล์แนบ**

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กองสวัสดิการฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)
กองสวัสดิการฯ
**รายละเอียดตามไฟล์แนบ**

หน้า 1 จาก 2